Categoriearchief: Nieuwe kerncentrales

Subcategorieën: Borssele II (70), Borssele III (16), Dodewaard II (1), Eemshaven (14), Maasvlakte (6)

Waarborgingsbeleid locaties kerncentrales

We hebben het er al veel vaker over gehad: het zit ons hoog: sinds midden jaren 80 (en eigenlijk al sinds 1977) is er een beleid in Nederland dat op sommige locaties geen planologische besluiten genomen mogen worden die de komst van kerncentrales bemoeilijken of voorkomen. Op dit moment zijn er nog drie mogelijke vestigingsplaatsen: Borssele, de Eemshaven en Maasvlakte 1.

Laka vindt dat dit waarborgingsbeleid van tafel moet en heeft daarom alle politieke partijen die mee doen met de provinciale Statenverkiezingen in Groningen (Eemshaven), Zeeland (Borssele) en Zuid-Holland (Maasvlakte) eerder deze maand opgeroepen om dat in hun partijprogramma op te nemen. Lees verder

Kamp: niet meer pleiten voor kernenergie: wil toch niemand in investeren

Maandag 22 september liet minister Kamp (EZ) weten dat voor hem "kernenergie geen vies woord" is. Maar voegt er aan toe dat de opslag van het radioactief afval wel een nadeel is. Hij reageerde op het pleidooi van Buma (CDA) voor kernenergie om minder afhankelijk van het buitenland te worden. Kamp ziet het echter niet gebeuren omdat er volgens hem niet meteen bedrijven zijn die willen investeren in kernenergie. Volgens hem heeft het daarom ook geen zin om daarvoor te pleiten.

Kernenergie terug op politieke agenda?

1borsseleteveelHet VVD-PvdA kabinet liet voorafgaand aan het debat op dag 2 van de Algemene Beschouwingen weten "geen formele belemmeringen" te zien "om te investeren in kernenergie in Nederland". Rutte wijst er op dat de energiemarkt in Nederland is geliberaliseerd en dat het aan bedrijven of investeerders is om initiatieven te nemen. Het kabinet stimuleert de energieopwekking waarbij zo min mogelijk kooldioxide wordt uitgestoten. "Dus ook kernenergie wordt hierdoor aantrekkelijker".
Gisteren, op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen, bleef Buma bij z'n bewering dat kernenergie nodig is in de toekomst om minder afhankelijk van Poetin's gas te zijn. Buma: "Daarom vraag ik het kabinet of ze in de energiemix tot 2050 opnieuw kernenergie willen opnemen". Op de vraag waar die nieuwe kerncentrale dan zou moeten komen, antwoordde Buma dat de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat Borssele de meest logische plaats is. Maar behalve dat maar 6% van het gas dat we gebruiken uit Rusland komt, wordt ongeveer twee derde van wat we uit de Nederlandse bodem halen geëxporteerd: in 2013 liefst 55 van de ca 85 miljard m3 gas.
Zijlstra (de fractievoorzitter van de VVD) steunt Buma: hij zegt dat ook Pechtold de optie om een nieuwe kerncentrale te bouwen serieus zou moeten overwegen. Maar Pechtold verklaarde dat D66 niets voelt voor kernenergie. Afgelopen zondag zei hij in Nieuwsuur dat Nederland over tien jaar energieonafhankelijk van het buitenland moet zijn. En dat de consument moet weten waar zijn groene energie vandaan komt. Vooral dat eerste is interessant: Lees er meer over op Energeia.
Lees hier 18 argumenten waarom kernenergie absoluut geen goed idee is.

Genoeg reden om beleid vestigingsplaatsen kerncentrales niet te handhaven

Er is een tussentijdse evaluatie gemaakt van het SEV III. Het Derde Structuurschema ElektriciteitsVoorziening (met een looptijd tot 2020) gaat om vestigingsplaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking (vanaf 500 MW) en om globale tracés van mogelijke hoogspanningsverbindingen (vanaf 220 kV). In het SEV is ook het waarborgingsbeleid Kernenergie geregeld: het voorkomen van processen die de evt. komst van een kerncentrale op een bepaalde locatie bemoeilijken of belemmeren.
Er zijn nog drie van dergelijke vestigingsplaatsen over: Borssele natuurlijk, en verder Eemshaven en Maasvlakte (waarvan de elektriciteitsproducenten overigens zeggen dat er niet voldoende fysieke ruimte is voor de bouw van een kerncentrale). Lees verder

Draagvlak nieuwe kerncentrales nog kleiner

In een persbericht van 1 februari over het Nationaal Kiezersonderzoek 2012 van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), het onderzoek waaruit bleek dat we zo tevreden zijn met de democratie, zat ook een vraag over of we nieuwe kerncentrales willen. Wat blijkt: "Van het electoraat is 20 procent hier voor en 60 procent hier tegen. In 2006 wenste nog een kwart en in 2010 ruim een derde een toename van het aantal kerncentrales". Nog minder draagvlak dus.

Delta flirtte kort met Eneco

Volgens het Financieel Dagblad heeft het Zeeuwse nutsbedrijf Delta (70% eigenaar kerncentrale Borssele) afgelopen zomer aftastende fusiegesprekken gevoerd met het Rotterdamse energiebedrijf Eneco. Maar, zo zegt Delta, omdat een samengaan met het grotere Eneco tot te veel banenverlies in Zeeland zou leiden, is snel een streep gezet door het plan en is besloten zelfstandig verder te gaan. De aandelen van Delta (€ 2,2 mrd omzet; 3000 medewerkers) en Eneco (€ 5mrd omzet; 6600 medewerkers) zijn in handen van provincies en gemeentes. Eneco onderscheidt zich met een 'groene' koers; het bedrijf zet stevig in op windenergie. Delta blijft zich vasthouden aan kernenergie. Volgens het FD koestert het Zeeuwse bedrijf nog steeds plannen voor een tweede kerncentrale, hoewel die begin dit jaar in de ijskast zijn gezet, en daar, volgens het FD, voorlopig ook lijken te blijven, "gezien het huidige politieke en economische klimaat."
Welke rol de eerste en een mogelijke tweede kerncentrale bij die 'aftastende' gesprekken heeft gehad, is niet bekend. Logisch lijkt dat een fusie met Eneco minimaal tot het einde van de plannen voor Borssele II zou leiden….

Groningse VVD: geen kerncentrale in Eemshaven

De VVD in de Provinciale Staten van Groningen vindt dat er in de Eemshaven geen plaats is voor een kerncentrale. De mogelijke komst van een kerncentrale remt volgens de VVD de ontwikkeling van de Eemshaven af. Woensdag zal tijdens de Statenvergadering een motie worden ingediend, die het Rijk oproept om de ruimte vrij te geven.
Dat kan de provincie wel vinden, maar het bijzondere van het 'waarborgingsbeleid kerncentrales' is, dat ze daar niets over te zeggen heeft. Integendeel, keer op keer zijn provincies door de landelijke overheid op de vingers getikt als ze in bestemmingsplannen geen rekening dreigden te gaan houden met de mogelijke komst van een kerncentrale. Dus het zou de Groningse VVD beter staan als ze de partijgenoten in Den Haag eindelijk eens om zouden praten. Want daar is de VVD van oudsher de partij die het waarborgingsbeleid handhaaft. Dan liggen er nu kansen zou je zeggen, moet in een kwartiertje geregeld zijn met de PvdA, heb je een meerderheid en in de Eerste Kamer is hiervoor ook wel een meerderheid (46 stemmen tellen we snel, heb je CDA en D'66 helemaal niet bij nodig). Eitje, dus.

Update 8 november: Motie met grote meerderheid aangenomen

‘Planologische reservering kerncentrale Eemshaven moet vervallen’

De Eemshaven moet vervallen als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale. Dat bepleit Energy Valley, in een brief Uitgangspunten voor Energieparagraaf Regeerakkoord aan de kabinetsonderhandelaars. Letterlijk: 7. De planologische reservering in de Eemshaven met betrekking tot kernenergie kan vervallen ten gunste van duurzame energie. Energy Valley is het platform voor de noordelijke energiesector.
De Eemshaven is een van de drie plaatsen in Nederland die zijn aangewezen als mogelijke vestigingsplaats van zo'n kerncentrale. De andere twee zijn Borssele en de Maasvlakte.

Delta: geen kerncentrale maar kleinschalige duurzame opwekking

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta kan zich in de toekomst het beste richten op haar netwerkbedrijf en het ontwikkelen van (kleinschalige) duurzame opwekcapaciteit. Dit is de conclusie van een economische verkenning in opdracht van ZMf en Greenpeace. Investeren in grootschalige opwekcapaciteit zoals kernenergie, gas of kolen is voor een klein bedrijf als Delta de komende jaren niet of nauwelijks rendabel, zo concludeert Spring Associates. De beste kansen voor Delta liggen volgens Spring Associates de komende decennia daarom bij het netwerkbedrijf, het inzetten op kleinschalige duurzame energieopwekking zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatie voor particulieren en waar mogelijk grootschalige windprojecten. Deze strategie brengt weinig financiële risico's met zich mee, heeft een goede winstverwachting en levert veel werkgelegenheid op. Het helpt Zeeland bovendien haar duurzame doelstellingen te halen en verlaagt de energierekening van de consument.

Boerma: 1,3 miljoen na slecht functioneren

Energiebedrijf Delta betaald bijna 1,3 miljoen euro aan zijn gewezen directeur Peter Boerma. Bij zijn vertrek eind 2011 kreeg hij 760.000 euro mee. Over 2011 ontvangt hij een bonus van 117.000 euro. Daar komt nog 410.000 euro bij omdat Boerma nog twee jaar voor de raad van commissarissen beschikbaar blijft 'voor advies'. Delta heeft heel wat uit te leggen aan de aandeelhouders op de vergadering van 11 april, want daar wordt ook meer achtergrond informatie gegeven over het 'op de waakvlam zetten' van de plannen voor Borssele 2.