Auteursarchief: Stichting Laka


Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka

VVD wil subsidie voor thorium

thoriumVorige week meldden we dat de PVV in Overijssel een thoriumreactor wil, nu heeft de VVD laten weten dat er maar geld (‘enkele miljoenen’) uit het provinciaal innovatiefonds naar thoriumonderzoek moet. “Uiteindelijk”, zo zegt VVD Statenlid Koolhaas, “komt dat geld weer terug in de vorm van lagere energielasten voor de burgers en meer werkgelegenheid als zo'n centrale in Overijssel gevestigd kan worden."
Bij RTVoost reageert Bert Ritter uit Zwolle. Hij is procestechnoloog voor energie en werktuigbouw en verdiept zich al langer in de werking van thorium-centrales. "Het verkooppraatje van de thoriumreactor is een vuil mengsel van speculaties, extrapolaties en halve waarheden. Het houdt alleen maar de broodnodige investeringen in duurzame energie tegen."

Klacht illegale staatsteun levensduurverlenging Tihange en Doel

bouw_doel_1Hernieuwbare energiecoöperaties uit België, Nederland en Luxemburg hebben 22 februari formeel een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 2. Ze voelen zich economisch benadeeld en hekelen de wat zij zien als ‘illegale staatssteun’. Door de afspraken die de regering over het langer openblijven met Electrabel maakte, krijgen de eigenaren van de kerncentrales immers een economisch voordeel voor 10 jaar ten opzichte van investeerders in alternatieve energie. Bovendien neemt de Belgische overheid de economische risico's van de levensduurverlenging grotendeels op zich. Dit is in strijd met de Europese regels voor staatssteun, zoals recent ook werd aangehaald door de Belgische Raad van State. Lees verder

Urenco: uraniumspeculatie en meerderheidsaandeel

UrencotransportTijdens een debat gisteravond (18 februari) met de minister van Financiën over Staatsdeelnemingen werden er een aantal moties ingediend over Urenco en speculatie met uranium. Urenco is voor een derde van de Nederlandse Staat, een derde van het Verenigd Koninkrijk en de rest van twee Duitse bedrijven (E.on en RWE). Officieel wil Nederland haar aandeel nog steeds verkopen, maar dat zit wel erg in het slop. Ook omdat vrijwel alle mogelijke kopers op omvallen staan: het gaat niet goed in de nucleaire sector. Maar nu lijkt het kabinet zelf toch ook terug te komen op verkoop. Verder is er toch een kamermeerderheid voor het D66-voorstel voor een debat over de (verkeerde) vergunning van export van uranium naar Rusland. Lees verder

Maandag: Informatiebijeenkomst over nieuwe Pallas-reactor

pallas Op maandagavond 22 februari 2016 organiseert de vereniging Pettemerduinen kernreactorvrij! een over dit onderwerp in Schagen. De avond wordt gehouden in hotel-restaurant Igesz (Markt 22), de zaal is open vanaf 19.30 uur.
De naam zegt het al, de vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij!, is mordicus tegen een nieuwe kernreactor in de duinen. Maar mist in de voorlichting ook een evenwichtige informatieverstrekking. Daarom vindt de vereniging het belangrijk dat de voor- en nadelen van Pallas beter bekend raken onder een breed publiek. De vereniging hoopt dan ook dat veel mensen uit de omgeving de avond zullen bezoeken.
Sprekers zijn Hermen van der Lugt (Stichting Voorbereiding Pallas) Henk van der Keur (Stichting Laka) en Guus van Dongen (VU-medisch centrum).

PVV wil thoriumreactor in Overijssel

You are hereDe kerncentrale in Dodewaard kan niet meer open, een flinke tegenvaller voor de PVV die daar voor geijverd heeft, maar ze hebben een nieuw idee: thorium. De PVV-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel vindt dat er zo snel mogelijk een thorium-centrale in Overijssel gebouwd moet worden. Waar zegt Statenlid Erik Veltmeijer er niet bij.

Minister van Economische Zaken Kamp heeft al eerder laten weten dat, hoewel hij voorstander van kernenergie is, hij niet geloofd in een toekomst voor thorium.
Hier nog wat nadelen op een rij (in ’t Engels) en hier Wim Turkenburg over thorium.

‘Mag Borssele eerder dicht?’ en andere vragen

Borssele geldverslindendTweede Kamerlid Jan Vos (PvdA) heeft vandaag een elftal vragen gesteld aan minister Kamp van Economische Zaken over kerncentrale Borssele. Vos wil bijvoorbeeld weten waarom en op welke manier Zeeuwse politieke partijen af willen van de kerncentrale en hoe groot het verlies is dat wordt geleden. Maar ook waarom de centrale blijft draaien als die verlieslatend is. Verder vraagt hij aan de minister of Delta de kerncentrale eerder dan 2033 mag sluiten en of hij het gesprek met de provincie wil aangaan over de nationalisatie van de kerncentrale. Vos vraagt ook naar het ontmantelingsfonds; hoeveel en door wie er ingelegd is, en voegt er aan toe of Kamp “daarbij specifieker kan zijn dan de minister van Infrastructuur en Milieu tijdens het Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op 12 november 2015?” Zodra ze beantwoord worden lees je dat hier.

Radioactief afval; Kabinet laat het over aan Klankbordgroep

afvalopslagGisteren gepubliceerd door de minister van Infrastructuur en Milieu: het ‘ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen’. Nederland is net als alle andere landen van de Europese Unie, verplicht het beleid ten aanzien van beheer en berging van radioactief afval (en concrete stappen daar naar toe) te omschrijven. Vorig najaar was er de gelegenheid commentaar te leveren op het concept nationaal programma en nu is er een document gepubliceerd met de zienswijzen erin verwerkt. Nou ja, in theorie tenminste; want dat valt nogal tegen. Hoewel geconcludeerd wordt dat het “op dit moment echter niet zinvol [lijkt] om publieksparticipatie rondom eindberging te starten” is een belangrijke verandering het concretiseren van een Klankbordgroep. Vastgehouden wordt aan het beleid om een eindberging pas ver in de 22ste eeuw te realiseren. Lees verder

Geen debat over afgeven verkeerde transportvergunningen

UrencotransportEr komt geen Kamerdebat over de afgegeven verkeerde vergunningen voor de export van verarmd uranium door Urenco naar Rusland. D'66, die zich een beetje lijkt vastgebeten te hebben in die affaire, had dat gisteren samen met de Partij voor de Dieren, tijdens de Regeling van Werkzaamheden om zo’n debat gevraagd. Ze vindt dat ook de laatste brief van Minister Schultz niet duidelijk maakt hoe dat heeft kunnen gebeuren. Sjoerdsma (D66) over die verkeerde vergunningen: “Ik heb daar nu twee keer schriftelijke vragen over gesteld. We hebben daarover een Kamerbrief ontvangen, maar we hebben nog steeds niet achterhaald hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat de minister doet om dit in de toekomst te voorkomen.” Maar er bleek niet voldoende steun voor zo’n debat. Op de VVD en CDA na, die het voorstel wel steunden, vinden de partijen dat dit maar meegenomen moet worden in een debat over allerlei (kern-)energie-onderwerpen. Een datum voor dat debat is er nog niet.

Pallas: MER–procedure bestemmingsplan begint

Pallas: Natura2000 gebieden: Zwanenwater & PettemerduinenVanaf 12 februari tot en met 24 maart 2016 ligt de mededelingsnotitie milieueffectrapportage voor de nieuwe nucleaire reactor, Pallas, ter inzage. In deze periode kan iedereen commentaar geven (’zienswijzen indienen’). Deze zogenaamde Plan-MER procedure, ingediend bij de gemeente Schagen, gaat over de locatie op het NRG-terrein in Petten; het bestemmingsplan voorziet niet in een nucleaire reactor en moet daarom aangepast worden. Daarnaast wordt er nog, waarschijnlijk later dit jaar, een tweede MER-procedure gestart. Dat Besluit-MER heeft te maken met de vergunningprocedure voor de Kernenergiewet, die ingediend wordt bij de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Lees verder