Auteursarchief: Stichting Laka


Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka

Kamp: veiligheid KCB en leveringszekerheid niet in geding

deltalogoMinister Kamp heeft ruimschoots ‘voor de zomer’ laten weten wat hij van plan is met het noodlijdende Delta en de kerncentrale: niets. Hij snapt wel dat Delta het moeilijk heeft met de lage energieprijzen, maar aangezien de veiligheid van de kerncentrale en de leveringszekerheid niet in het geding is, ziet hij geen taak voor het Rijk. “Ondanks de financiële positie van DELTA zijn de publieke belangen (nucleaire veiligheid en leveringszekerheid) op de korte termijn niet in het geding.” Ook de financiële positie van kerncentrale Borssele is niet in het geding, zegt Kamp: tenminste “zolang DELTA en Essent/RWE aan hun verplichtingen blijven voldoen": En dat is alle geproduceerde stroom opkopen naar rato van hun aandeel –dus Delta 70% en Essent/RWE 30%- tegen kostprijs. Lees verder

Minister: niets mis met elektriciteitsaansluiting kerncentrale

elektriciteitsmastenKerncentrale Borssele heeft twee onafhankelijke aansluitingen op het elektriciteitsnet en er is geen sprake van een onveilige situatie of overtreding van welke vergunning dan ook. Dat zegt minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen op vragen van Van Tongeren (GL) over allerlei aspecten rond de noodstroomvoorziening van de kerncentrale Borssele. Directe aanleiding daarvoor was het handhavingsverzoek van Greenpeace en Wise. Zij zeggen dat door sluiting van de kolencentrale de kerncentrale niet meer voldoet aan de vergunning waarin twee aansluitingen op het elektriciteitsnet wordt geëist, die situatie pas in 2017 zal veranderen en dus de toezichthouder ANVS handhavend op moet treden en de kerncentrale moet sluiten. Volgens de minister zit dat toch echt anders: “zoals in de vergunning ook vereist, heeft de kerncentrale naast haar reguliere aansluiting aan het elektriciteitsnet ook de beschikking over een alternatieve verbinding. Ik verwijs u hiervoor ook naar de kamerbrief over dit onderwerp die ik u op 23 mei jongstleden heb doen toekomen.Lees verder

Opnieuw transport in niet-gecertificeerde container

castor-MTR-2Eerder meldden we al dat laagverrijkte brandstofstaven van NRG naar de Covra worden vervoerd in een MTR-2-transportcontainer die niet gecertificeerd is. Nu heeft Mallinckrodt (het commerciële bedrijf in Petten die de in de HFR bestraalde targets gebruikt voor productie van medische isotopen) een vergunning gekregen voor het vervoeren van laagverrijkte-targets (maar nog steeds 19,75% verrijkt) naar Petten in containers die ook niet gecertificeerd zijn. “Voor het vervoeren van de bestraalde laagverrijkte targets is momenteel geen gecertificeerde transportverpakking beschikbaar.” Sterker nog: De Franse overheid heeft nog niet eens toestemming gegeven voor vervoer in de transportverpakking: de Marianne container, met kenmerk F/334/B(U)F-96. Lees verder

Kamer: Doel en Tihange moeten sluiten (maar Borssele niet)

parlementHet gras is altijd groener en de kerncentrales onveiliger aan de andere kant van de heuvels. De Tweede Kamer heeft gisteren de PvdA-motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt “zich aan te sluiten bij Duitsland en Luxemburg, en de Belgische regering te verzoeken Tihange en Doel te sluiten”. Voor deze motie stemden SP, PvdD, PvdA, GL, D66, CU, 50plus, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. Minister Schultz van I&M had de motie ontraden, interessant wat ze gaat doen, nu coalitie-partij PvdA de motie steunde. Vrijwel dezelfde motie van de SP werd ook aangenomen. Een motie van Van Tongeren (GroenLinks) om de kerncentrale Borssele te sluiten, werd niet gesteund door de PvdA en dus verworpen. Ook de motie van Dik-Faber om te stoppen met de voorbereidingen van de nieuwe Pallas reactor (medische isotopen kunnen beter op een andere manier gemaakt worden) werd verworpen. Daar stemden alleen SP, PvdD, GL, CU en Groep Kuzu/Öztürk voor.

NRG: angstcultuur en afvoer kernafval werkt niet

pluggenloodsEr zijn wel degelijk problemen bij de afvoer van het radioactief afval dat in Petten ligt. En er is sprake van een ‘angstcultuur’ bij NRG: “Diverse medewerkers die hun mond open durfden te doen, zijn overgeplaatst naar uitzichtloze posities”. Dit heeft een klokkenluider in een brief gemeld aan de toezichthouder ANVS. De Volkskrant citeert uit de brief. We hebben de laatste jaren al vaak geschreven over de problemen bij de afvoer van het historisch radioactief afval van Petten naar de Covra (hier een tijdlijn). Lees verder

Tijdlijn verwijdering historisch afval Petten

afval-uitsnede-kleinSinds de ingebruikname van de Lage- en Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, begin jaren '60, is er radioactief afval geproduceerd. Dit afval, uit Petten en uit de rest van Nederland, werd opgeslagen op het onderzoeksterrein van ECN/NRG in de Waste Storage Facility (WSF), ook wel de 'pluggenloods'. Maar het kernafval, aangeduid als 'historisch afval' moet daar weg. Hieronder een overzicht van de belangrijkste momenten in de afvoer-soap. Lees verder

Kabinet onderzoekt toekomst nucleaire infrastructuur

2016-05-25_actie_deltaHet kabinet laat op dit moment “de reikwijdte en inhoud van de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland alsook haar belang voor de industrie en andere sectoren zorgvuldig in kaart brengen door een onafhankelijk onderzoeksbureau.” Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA over de mogelijkheden van het opzetten van een industrie in Nederland voor het ontmantelen van kerncentrales. In dat onderzoek wordt gekeken naar de kansen van de Nederlandse sector, waarbij het ook kan gaan om de mogelijk groeiende nucleaire ontmantelingindustrie. Lees verder

Balkenende: verliezen kerncentrale te groot voor provincie

borssele-zeeland_in_stroomversnelling-100x100Het rapport van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (beter bekend als commissie Balkenende) is gepubliceerd. Het heet ‘Zeeland in stroomversnelling’. Het doel van de commissie was om ‘onderzoek te doen naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken’. Het voor ons interessante deel gaat over Delta en wat er met de kerncentrale Borssele moet gebeuren. In commissietermen heet dat dan ‘Uitplaatsen kerncentrale’.
Eerst wordt het probleem nog even geschetst: “De rendementen die bij de rendabele bedrijven (waterbedrijf Evides, netwerkbedrijf Enduris en Retail) gemaakt worden, kunnen dit verlies [van de gas- en kerncentrale, Laka] maar gedeeltelijk opvangen. Over 2015 heeft DELTA zodoende een verlies van € 110 miljoen geschreven.” Lees verder

‘Wij van NRG adviseren NRG’; reactie Argos

RAP-VINISHZaterdag 21 mei was er een uitzending van Argos over mogelijk onveilige situaties bij NRG in Petten. Precies een week later sloeg NRG terug met een artikel van Karel Knip in NRC Handelsblad. In het NRC was, zo twitterde NRG, tenminste sprake van “gedegen journalistiek”. Karel Knip was ontvangen door NRG, uitvoerig te woord gestaan, rondgeleid en had alles met eigen ogen gezien. Ook had Knip nog even gebeld met Saris helemaal in New York, en kwam al snel tot de conclusie dat van z’n beweringen maar weinig klopte. Want dat had NRG zelf gezegd.
Een onverwachte drone aanval op Petten”, luidde de kop van zijn artikel dan ook, maar een betere kop was geweest: ‘Wij van NRG adviseren NRG’ aldus een reactie van Argos. Lees verder

VAO Nucleaire veiligheid: veertien moties

parlementGisteren, 31 mei, was er nog een staartje van het algemeen overleg vorige week over allerlei nucleaire aangelegenheden. Het debat dat oorspronkelijk over het nationaal programma radioactief afval zou gaan, maar er niet over ging. Ook gisteren niet, eigenlijk werden er gisteren alleen maar moties ingediend. Een klein debat ontstond nog tussen VVD en CDA met Dik-Faber of het nu wel of niet mogelijk is om met deeltjesversnellers medische isotopen te maken. Een achterhoedediscussie die nu blijkbaar oplaait omdat de nucleaire industrie weer ter discussie staat. Er werden 14 moties ingediend, vooral over Tihange en Doel, rampenplannen en onderzoek naar het uitfaseren van de kerncentrale. Lees verder