Peiling over Borssele

Volgens SBS6, dat in het kader van hun tv programma 'Waar stem ik op', 36 stellingen aan een representatieve groep Nederlanders heeft voorgelegd, is een meerderheid van de bevolking voor het openhouden van Borssele. De antwoorden op de vraag, welk beleid met betrekking tot kernenergie gewenst is, zijn als volgt verdeeld:

  1. Uitbreiding aantal kerncentrales: 3%
  2. Openhouden bestaande kerncentrale: 55%
  3. Sluiten bestaande kerncentrale: 37%
  4. Neutraal/ Weet niet 5%

De stemtest staat op www.sbs6.nl

Kernenergie-tegenstanders automaties verdacht

Er wordt steeds meer bekend over het opslaan van gegevens in speciale data-bestanden bij justitie en politie van kernenergie-tegenstanders in Duitsland. Het deelnemen aan demonstraties of het bezoeken van informatie bijeenkomsten is in sommige deelstaten genoeg om in die databanken te komen als 'verdacht'. De meeste interesse gaat uit naar tegenstanders van de Castor-transporten (van opwerkingsfabrieken naar Gorleben/Ahaus), maar informatie wordt bij alle aktiviteiten tegen kernenergie ingewonnen.

16 jaar Tsjernobyl

Vandaag is het zestien jaar geleden dat in reactor 4 van de (toen nog) Russische kerncentrale Tsjernobyl een groot ongeluk gebeurde. Een ontploffing zorgde voor een enorme wolk radioactiviteit die grote delen van Europa besmette. In Nederland moesten de koeien weer op stal en werd spinazie van de markt gehaald. Er was een enorme run op blikgroente en melk werd vrijwel niet verkocht. Toch was de radioactieve besmetting in andere delen van Europa veel ernstiger: kinderen in Duitsland moesten binnen blijven, sportwedstrijden werden afgelast; zelfs nu nog zijn schapen in Wales, vis in lokale Zweedse meren, paddenstoelen en noten in Oost-Europa ver boven de norm besmet. Enkele honderdduizenden mensen werden (meestal te laat) geëvacueerd en de gezondheidsgevolgen zijn desastreus. Grote delen van de bevolking in de Oekraïne en Wit-Rusland zijn chronisch ziek, duizenden mensen zijn overleden en de gevolgen zullen nog generaties lang merkbaar zijn. lees meer in Laka's brochure van april 2001 Lees verder

Greenpeace bezet kerncentrale Zorita in Spanje

Greenpeace heeft de koepel bezet van de Spaanse kerncentrale Zorita. De milieu-organisatie wil hiermee aandacht vragen voor ernstige veiligheidsproblemen in de reactor; problemen die volgens de organisatie stil worden gehouden. Tevens wil men met deze actie het ongeluk in Tsjernobyl herdenken. Na 5 uur werd de bezetting van de koepel en ook de blokkade van de hoofdpoort door de activisten opgeheven.

Staat koopt alle aandelen COVRA

De Staat der Nederland is 100 % aandeelhouder geworden in de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V.(COVRA). Op 15 april is de overeenkomst getekend met de drie voormalige aandeelhouders; de EPZ (eigenaar van de kernenergiecentrale Borssele), met de GKN (eigenaar van de gesloten kernenergiecentrale Dodewaard), en met het Energieonderzoek Centrum Nederland. Met de overdracht kopen EPZ voor Euro 45 miljoen en GKN voor Euro 11 miljoen alle kosten af die moeten worden gemaakt voor de opslag van hun hoog radioactief afval nu en in de toekomst. ECN zal de verplichtingen op jaarbasis voldoen. Men verwacht dat de afkoopsom de exploitatie van het gebouw voor de opslag van hoog radioactief afval dekt. Het risico is nu echter voor de staat en niet meer voor de producent van het afval.

Argentijns bedrijf krijgt contract voor bouw reactor in Australië

De Australische regering heeft besloten dat de Argentijnse onderneming INVAP SE een onderzoeksreactor mag bouwen in Sydney. In Argentinië is een campagne tegen het contract gestart o.a. omdat het afval naar dat land zal worden gebracht voor ‘opwerking’. Er is echter helemaal geen opwerkingsmogelijkheid in Argentinië. In de Argentijnse grondwet staat dat er geen buitenlands radioactief afval mag worden opgeslagen.

EPZ betwist opnieuw bestaan afspraak sluiting Borssele

In de derde en laatste horing in het proces van EZ tegen EPZ over sluiting van Borssele, werd Harry Droog, oud-directeur EPZ gehoord. Hij ontkende glashard dat er een afspraak was: de datum 1-1-2004 kwam uit Den Haag en was slechts een uitweg uit een politieke impasse. Een tweede getuyige werd door de EPZ op het laatste moment niet opgeroepen. Er volgen nu nog schriftelijke ronden en de rechter zal proberen voor de zomer tot een uitspraak te komen.

Geen kinderen uit protest tegen nieuwe kerncentrale

Al ruim 700 Finse vrouwen hebben verklaard de komende 4 jaar geen kinderen te zullen baren als de regering haar plannen doorzet om een kerncentrale te bouwen. Eind januari besloot de regering to de bouwen van een 5de reactor, maar of de plannen een meerderheid in het parlement krijgt is nog steeds onduidelijk.

Toch DNA onderzoek naar mogelijke gvolgen VU Bijlmerramp

Bijna 10 jaar nadat een vliegtuig neerstortte in de Amsterdamse Bijlmermeer, komt er alsnog een DNA gezondheidsonderzoek (de zogenaamde FISH-methode) naar de gevolgen van verarmd uranium. Verarmd uranium was in het El Al vliegtuig aanwezig als contragewicht en slechts een deel ervan is teruggevonden. Het gaat om een proef bij 10 brandweermensen en 10 bewoners uit de groep die het grootste risico hebben gelopen.

2 kerncentrales gesloten in Engeland

Bradwell

Bradwell

In Engeland worden op 28 en 29 maart de oude kerncentrales in Bradwell voor goed stilgelegd. De reactoren waren sinds 1962 in gebruik. De eigenaar (BNFL) besloot in december 1999 uit economische redenen voor sluiting. In de komende drie jaar wordt de kernbrandstof verwijderd. Het afbreken van de centrales gebeurt pas over 85 tot 105 jaar. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu nog 33 kerncentrales in bedrijf. Lees verder