Tag archieven: Rechtszaak

Borssele aandelen Essent niet in handen RWE

Het Hof in Arnhem heeft in hoger beroep bepaald dat Essent zijn 50%-belang in de kerncentrale Borssele niet mag overdragen aan zijn nieuwe eigenaar, het Duitse RWE. Mede-eigenaar Delta uit Zeeland beroept zich met recht op statuten die aan de overdracht in de weg staan. Met de uitspraak neemt het Hof het oordeel van de kort geding-rechter over. Die bepaalde in juli dat uit de statuten die zijn opgemaakt tussen Essent en Delta volgt dat de aandelen in de kerncentrale in handen moeten zijn van publieke lichamen. Ook de oplossing die Essent en RWE bedacht hadden - alleen de economische overdracht van de aandelen, niet de juridische - mocht niet van de rechter. Overigens kan volgens de Volkskrant de ruzie tussen Essent en Delta wel gevolgen hebben. De beoogde plek voor de nieuwe kerncentrale is grond dat Delta samen met Essent bezit. Essent zal voor gebruik dus toestemming moeten geven.

Hoger beroep verkoop Borssele aan RWE

Bij het gerechtshof in Arnhem diende een hoger beroep over de verkoop van het Essent deel van de kerncentrale Borssele aan RWE. Vorig jaar verbood de rechter de verkoop van de aandelen in de kerncentrale aan het grotendeels private Duitse energiebedrijf. Twistpunt is de vraag of het private RWE de publieke veiligheidsbelangen wel voldoende kan waarborgen. Eigenaar Delta (voornamelijk provincie Zeeland en gemeentes) van de andere helft van de aandelen Borssele, stelt van niet. Ook de Tweede Kamer wil dat de kerncentrale geheel in publieke handen blijft. Een constructie waarmee de Essent-aandeelhouders de publieke belangen wilde waarborgen, terwijl RWE wél de economische vruchten van de centrale kocht, gaf volgens de rechter onvoldoende garanties. Of het gerechtshof dat ook vindt, blijkt bij de uitspraak op 2 maart 2010.

MVO Nederland voor rechter om afwijzen Atoomstroom

Atoomstroom, de leverancier van 100% atoomstroom, vraagt via de rechter aan de stichting MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland om per direct haar besluit tot het weren van Atoomstroom als partner ongedaan te maken. Atoomstroom is sinds maart van dit jaar partner van MVO Nederland, een door de Minister van Economische Zaken opgerichte kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Half september is Atoomstroom te kennen gegeven dat het bedrijf niet meer welkom is als partner van MVO Nederland. Het kort geding dient vrijdag 23 oktober om 9.00 uur bij de Rechtbank in Utrecht.

Essent in beroep tegen uitspraak kort geding

Energiebedrijf Essent gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat het zijn belang in de kerncentrale Borssele niet mag meeverkopen aan RWE. Op 10 juli besliste de rechter in Arnhem in een kort geding dat Essent en RWE het juridische en economische eigendomsrecht van Borssele niet mogen scheiden. Volgens het Financiële Dagblad is het probleem welke prijs RWE op tafel moet leggen voor Essent als de kerncentrale buiten de overeenkomst blijft. RWE heeft een bod van euro 9,3 mrd gedaan op Essent en de aandeelhouders zijn daarmee akkoord gegaan. Bronnen schatten het medebezit van de kerncentrale op circa euro 500 mln. Een extra premie is waarschijnlijk, zeggen zij, omdat de locatie in Zeeland de mogelijkheid biedt tot het bouwen van een tweede kerncentrale, aldus het FD.

Rechter verbiedt constructie Essent Borssele

De president van de rechtbank te Arnhem heeft de constructie verboden waarmee Essent de verkoop van haar belang in kerncentrale Borssele aan RWE mogelijk wilde maken. Het verbod duurt tot de rechter in de bodemprocedure uitspraak heeft gedaan. Het belang van Essent in Borssele blijft hierdoor daadwerkelijk in handen van publieke aandeelhouders zolang het verbod van kracht is. Het vonnis is hier beschikbaar.

Kort geding Delta ‘Borssele in publieke handen’

Kern van het door Delta aangespannen kort geding tegen Essent is een 'kwaliteitseis', waarin bepaald wordt dat de kerncentrale in handen blijft van de lagere overheden. Die is bij de oprichting van EPZ (Essent en Delta ieder 50%) in 1987 opgesteld. Als een van de partijen niet aan deze eis kan voldoen moet die de aandelen verkopen aan de partner. Bij een reorganisatie in 2001 is de kwaliteitseis blijven staan, maar werd - om onduidelijke redenen - de sanctionering geschrapt. Essent en RWE hebben een constructie bedacht om na overname wel aan de kwaliteitseis te voldoen, maar Delta gaat daar niet mee akkoord. De rechter doet over 2 weken uitspraak
Het is overigens wel wat vreemd dat Delta er zo voor pleit dat Borssele in publieke handen moet blijven, want het is hoogst waarschijnlijk dat voor de bouw van een tweede kerncentrale een commerciële partner gekozen zal worden (het Franse EdF over Electrabel uit Belgie -overigens ook in Franse handen).

Vrijdag kort geding Delta-Essent

Delta is samen met energiebedrijf Essent eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Tussen de twee bedrijven is onenigheid ontstaan, omdat Essent tegen de zin van Delta het economisch eigendom van zijn 50%-belang in de centrale wil verkopen aan het Duitse RWE. Het voorstel van Essent is om het juridisch eigendom van de 50 procent aandelen van Essent in EPZ onder de huidige aandeelhouders van Essent te hangen. Het economisch eigendom zou dan in RWE-handen overgaan. Daarmee krijgt RWE langs "omwegen" toch de zeggenschap over de aandelen. DELTA kan daar niet mee leven. "Dit is precies de constructie waar onze aandeelhouders bezwaar tegen hebben en die zij eerder afgedaan hebben als 'schijn constructie'". Aanstaande vrijdag dus het door Delta aangespannen kort geding.

Essent nu echt boos op partner Delta

Essent is boos op Delta die een juridische procedure heeft aangespannen in verband met de constructie die RWE en Essent hebben verzonnen om na verkoop toch Essent's aandeel in de kerncentrale in publiek bezit te houden. "De actie van Delta is ongehoord en ontbeert iedere feitelijke en juridische onderbouwing." zegt Essent in een reactie. Dat het echt hommeles is tussen de partners blijkt ook uit het dreigement van Essent: "Essent zal Delta aansprakelijk houden voor alle schade die Essent of haar aandeelhouders zouden mogen lijden als gevolg van Delta's onwenselijke en chicaneuze acties".
Overigens is er vrijdag (de 15de) een spoeddebat in de Provinciale Staten van Noord-Brabant, als reactie op de berichten dat Gedeputeerde Staten toch in wil stemmen met de verkoop van Essent aan RWE.

Greenpeace mag overheids-campagne persifleren

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat Greenpeace Nederland door mag gaan met haar eigen versie van de overheidcampagne 'Denk Vooruit'. Greenpeace vindt dat sommige rampen heel goed te voorkomen zijn. Als er geen nieuwe kerncentrale wordt gebouwd kan daarmee ook geen kernramp gebeuren. Daarom heeft Greenpeace de afgelopen maanden de overheidscampagne met een actie en advertenties aangevuld onder het motto: 'Denk Vooruit, kies schone energie'.
De rechtbank oordeelt dat de staat in een democratische samenleving kritisch bejegend moet kunnen worden door organisaties als Greenpeace, ook als daarbij een beeldmerk of slogan van de staat wordt gebruikt.

Kort geding tegen “Denk Vooruit” persiflage Greenpeace

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken spant een kort geding aan tegen Greenpeace. BiZa wil dat Greenpeace stopt met het gebruik van de "Denk Vooruit" overheidscampagne. In deze campagne stelt de overheid dat rampen niet te plannen zijn maar het publiek zich wel kan voorbereiden. Greenpeace zegt dat rampen ook te voorkomen zijn door goed na te denken, en gebruikt "Denk Vooruit" in haar anti-kernenergiecampagne: Voorkom kernongelukken, bouw geen nieuwe kerncentrales (zie nieuwsbericht 26 oktober). De overheid baseert zich op het merk- en auteursrecht. De uitspraak is op 22 december.