Auteursarchief: Stichting Laka


Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka

Van Geel: “bouw kerncentrale niet uitsluiten”

Staatssecretaris van milieu Van Geel gooit onverwacht de knuppel in het hoenderhok door in het programma Buitenhof te zeggen dat het halen van de Kyoto doelstellingen zonder kernenergie onmogelijk is: het is een kwestie van "en, en, en: meer duurzame energie, vooral besparingmaatregelen en daarna meer kernenergie". Kerncentrales zouden gebouwd kunnen worden in Borssele, Maashaven en Eemshaven, volgens hem. De komende jaren moeten er minstens drie elektriciteitscentrales vervangen worden door of kolen of kernenergie, dat ziet Van Geel als de keuze. Minister Brinkhorst sluit meer kernenergie ook niet uit, maar waarom zou je dat in Nederland doen?

Borssele open tot 2033

Geen verrassing, maar evenmin een goed begin van het jaar: Van Geel heeft nu eindelijk in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld welke 'deal' er gesloten is met de eigenaren van de kerncentrale: Essent en Delta.

  • De centrale mag tot uiterlijk 2033 in werking blijven
  • Delta en Essent investeren 250 miljoen extra in energiebesparing, CO2-opslag en hernieuwbare energie.
  • de staat investeert ook 250 miljoen tussen 2006-2012 in energiebesparing schoon fossiel en hernieuwbare energie
  • Borssele moet bij de 25% veiligste kerncentrales horen (van de EU, VS en Canada)
  • Borssele wordt direct na de sluiting ontmanteld

De Tweede Kamer gaat er nog over praten. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend.

Het blijft onduidelijk waar de door Van Geel steeds gehanteerde verwachte schadevergoedingen (tot 1 miljard) op gebaseerd zijn, ook in het analyse rapport van de ECN/NRG (hier te downloaden, 180 blz. 2,5Mb)

[lees hier de antwoorden]

Delta wil investeren in nieuwe kerncentrale

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta (voor 50% eigenaar van de kerncentrale in Borssele) wil gaan investeren voor een nieuwer kerncentrale in Borssele. "We hebben kernenergie nodig en zijn van plan erin te investeren en niet pas over 30 jaar" aldus directeur David Luteijn. Volgens Van Geel (staatssecretaris van milieu) is het "niet realistisch" te verwachten dat er in Nederland nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden.

Pettemerduinen reactorvrij opgericht

In de gemeente Zijpe is een actiegroep opgericht tegen de komst van een nieuwe kernreactor in Petten (Pallas genaamd) en uitbreiding van nucleaire activiteiten. Volgens de actiegroep passen nucleaire activiteiten niet meer in een waardevol duingebied en het ligt reactorterrein bovendien op een zwakke plek in de kustverdediging. De oprichting is een direct gevolg van een bijeenkomst van verontruste bewoners over de plannen van een nieuwe reactor (zie 2 juni)

Film over Borssele in premiere

Tijdens het Internationale Filmfestival in Vlissingen gaat de film "Borssele en de kerncentrale" in premiere. Deze documentaire gemaakt door Hester Overmars vertelt de veelbewogen geschiedenis van de centrale en haar invloed op het leven van bewoners, activisten en werknemers. Aan de hand hiervan ontstaat een beeld van de regio, de Zeeuwse volksaard en de plaats van de kerncentrale daarin.

Borssele tot 2033 open

De kerncentrale in Borssele mag van het kabinet open blijven tot 2033. Dat is 20 jaar langer dan nog in het regeerakkoord was overeengekomen. In ruil voor dit besluit stoppen eigneaars Essent en Delta 250 miljoen euro is duurzame energie, o.a. om te zorgen dat hun kolencentrales minder CO2 uitstoten. Maatregelen die anders hoe dan ook genomen hadden moeten worden. Ook het kabinet zegt 250 miljoen toe: dat is 12,5 miljoen europ per jaar; vrijwel verwaarloosbaar.

Provincies kwaad op rijk over nieuwe bodemwet

De noordelijke provincies zijn "ernstig ontstemt" door een besluit van de Tweede Kamer, waardoor ze de bevoegdheid kwijt raken om vergunningen af te geven voor ondergrondse opslag van afvalstoffen (waaronder dus ook radioactief afval). Deze bevoegdheid komt nu te liggen bij het ministerie van Economische Zaken. Met de wetswijzing vlak voor het zomerreces verandert de rol van de provincie in die van adviseur. "Aangezien het hier belangen betreft die het provinciaal niveau overstijgen, is het wenselijk deze in een hand te leggen" is de toelichting bij de wetswijziging.

Raadvan State: EPZ hoeft niet te sparen voor ontmanteling

Volgens een uitspraak van de Raad van State hoeft de exploitant van de kerncentrale in Borssele (EPZ) geen geld opzij te leggen voor de kosten van ontmanteling. De Raad van State stelt vast dat de huidige Kernenergiewet geen ruimte biedt om het verschaffen van financiele zekerheid op te leggen. EPZ was in beroep gegaan tegen de nieuwe vergunning voor de KCB, waarin staat dat de exploitant opgedragen wordt 'financiele zekerheid te stellen ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het buiten gebruik stellen van de kerncentrale." Volgens de EPZ is er al 144 miljoen euro opgepot voor ontmanteling, maar is het een beginsel kwestie.

EZ: kernenergie als ‘overgangsoptie’

"Kernenergie is te zien als een overgangsoptie naar een duurzame energiehuishouding" (...) "Maar gelet op de voorzieningszekerheid op langere termijn kan het kabinet een toename va het gebruik van kernenergie niet uitsluiten". Citaten uit een persbericht van Minister Brinkhorst van Economische Zaken naar aanleiding van het Energierapport "Nu voor later" dat hij op 8 juli aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Maar: "het investeren in nieuwe kerncentrales ligt om praktische redenen minder voor de hand". Belangrijkste punten in het rapport zijn: forse energiebesparingen, een groter aandeel duurzame energie, meer innovatie en spreiding van energiebronnen zijn noodzakelijk.

CDA: kernenergie als ‘tussenoplossing’

In het Manifest duurzame ontwikkeling en Energierapport pleit het CDA voor kernenergie als 'tussenoplossing naar schone energie'. De bouw van nieuwe kerncentrales moet daarbij niet uitgesloten worden.
Een 'ambitieus en actiegericht beleid' noemen ze het zelf. Hoe ambitieus? citaat: "Energiebesparing: 2% in 2010 (of zoveel eerder als mogelijk). Burgers en bedrijven aanspreken op energiezuinig consumeren en produceren". De aanbieding ontlokt premier Balkenende de nu al legendarische woorden: "Kernenergie heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat het schoon is, nadeel is het afval".
In de komende maanden zal het Manifest in de afdelingen besproken worden, waarna op het CDA-Congres op 5 november 'finale besluitvorming zal plaatsvinden'.