Auteursarchief: Stichting Laka


Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka

Laka maakt bezwaar tegen vervoer splijtstof naar Frankrijk

epz_voortdurend_verbeterenLaka heeft bezwaar gemaakt tegen de overbrengingsvergunning verleend door de ANVS aan de eigenaar van de kerncentrale Borssele, EPZ. Die vergunning is noodzakelijk om verbruikte kernbrandstof van de kerncentrale naar Frankrijk te vervoeren. Het is onduidelijk wat er onder deze vergunning precies vervoerd mag worden.
Sinds 2014 draait kerncentrale Borssele deels op plutonium; het is onduidelijk of dat al afgevoerd mag worden onder deze vergunning. Volgens de ANVS staat dit in een bijlage bij de vergunning. Deze is echter niet gepubliceerd. Voor de eigenlijke transporten is ook een transportvergunning noodzakelijk. De overbrengingsvergunning loopt tot en met 2019.
Laka’s bezwaar gaat ook in op de vermeende bestemming van splijtstoffen die bij opwerking vrijkomen en Euratom-wetgeving over export van kernafval.

Urenco ondertekent contract met Oekraïne

kaart-oekraine-grootUrenco heeft een contract met Oekraïne ondertekend voor de levering van verrijkt uranium. Het contract is voor drie jaar zo wordt op de website van Energoatom, de staatsonderneming op het gebied van kernenergie, meegedeeld. Het uranium zal in Urenco-fabrieken (Capenhurst, Gronau en Almelo) waarna Westinghouse er in Zweden brandstofelementen van gaat maken.
Oekraïne is bezig om (ook voor kernenergie) minder afhankelijk te worden van Rusland. Tot voor kort kwam alle brandstof uit Rusland, maar sinds kort zijn er in een klein aantal kerncentrales brandstofelementen van Westinghouse geladen. Maar in die elementen zat nog steeds in Rusland verrijkt uranium. Dat Russische monopolie wordt nu doorbroken. Lees verder

Gemeenten naar Europa wegens Doel

doel-bewust stoppenDe Brabantse grensgemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen en het Zeeuwse Tholen stappen naar de Europese Commissie omdat er geen inspraak over de grens is geweest bij het langer open houden van de kerncentrales in Doel. Ze voelen zich buitenspel gezet.De gemeenten vinden dat de Belgische overheid inspraak mogelijk had moeten maken, ook in Nederland, aangezien Doel maar een paar kilometer verwijdert is van de Nederlands grens. Ze verwijzen onder andere naar de Espoo-conventie die stelt dat als een land de levensduur van een kerncentrale wil verlengen, er een nieuw milieueffectenrapport moet komen. Daar moeten de inwoners van de buurlanden inspraak in krijgen. Lees verder

Interne besmetting medewerker NRG

nrg-logoNRG meldt dat er op 22 juni radioactief materiaal is vrijgekomen uit een kapotte bron en dat een medewerker dat ingeademd heeft. Niet vermeld wordt om welke stof het gaat. Zowel ANVS als NRG heeft intussen aan Laka bevestigd dat het gaat om een besmetting door inademing van Americium-241, een alfastraler. Am-241 heeft een halfwaardetijd (tijd waarin helft van radioactiviteit vervalt) van 432 jaar en komt o.a. voor in (oudere) rookmelders die nu niet meer verkocht worden.
Het incident gebeurde tijdens het overbrengen van radioactieve ijkbronnen naar een nieuwe behuizing. Eén van de bronnen bleek te zijn beschadigd, waardoor een klein deel van de radioactieve stof vrijkwam. “De medewerker heeft direct na de gebeurtenis de verspreide radioactieve stof opgeruimd en het laboratorium schoongemaakt. Er zijn geen gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, omdat de gebeurtenis zich afspeelde in een afgesloten laboratorium.Lees verder

Druk in VS om levering uranium aan België te voorkomen

terrorists_targetIn de Verenigde Staten is een petitie gelanceerd om de levering van 134 kg hoogverrijkt uranium (HEU) voor de BR-2 reactor in Mol te verbieden. Reden: de interesse van IS voor het Studie Centrum Kernenergie (SCK) die bleek toen bij een huiszoeking beelden werden gevonden van het huis van de directeur van het centrum in Mol. “This clear and present danger underscores the urgency of minimizing the supply of HEU to the BR-2 reactor, and ending that supply as soon as possible”. Lees verder

Onjuistheden in kwaliteitsdossiers Tihange 2

areva_creussot_forgeDe Belgische nucleaire controle autoriteit FANC, heeft onjuistheden geconstateerd in het kwaliteitsdossier over een vijftal smeedstukken aan het reactorvat van Tihange 2. FANC en Electrabel controleren nu de smeedstukken zelf gemaakt door het Franse Creusot Forge in de Belgische kerncentrales.
Op 3 mei 2016 stelde de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit ASN onregelmatigheden vast in de rapporten over de kwaliteitscontroles in de fabriek van de Franse constructeur Creusot Forge. Deze dochteronderneming van het eveneens Franse Areva-concern maakt grote stalen smeed- en gietstukken voor onder meer de nucleaire industrie. Bij een intern onderzoek was aan het licht gekomen dat sinds 1965 binnen het bedrijf de praktijk bestond om de officiële kwaliteitsdossiers van sommige componenten te bewerken. Zo werden bepaalde gegevens over de productieparameters en kwaliteitstestresultaten aangepast of zelfs geheel weggelaten. Lees verder

Brand en nieuwe topman Urenco

urenco-logoVorige week woensdag, 3 augustus, was er een brandje in een inductiedroger in het Recycling Center van Urenco Nederland in Almelo. In de inductiedroger stond een vat met filterresidu uit een reinigingsinstallatie. Dergelijke filterresiduen kunnen laag radioactief materiaal bevatten. Volgens de mededeling van Urenco hebben metingen aangetoond dat er geen radioactieve vrijzetting is geweest. Het Recycling Center is het gebouw waar onderdelen worden gereinigd voor onderhoud of afvoer. Van het gereinigde materiaal dat wordt afgevoerd gaat een deel naar de conventionele afvalverwerking. Het deel wat nog radioactiviteit bevat wordt afgevoerd naar de COVRA (Centrale organisatie voor radioactief afval). Lees verder

Internationale ongerustheid over Tihange blijft

stop_tihangeDe Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft nog eens miljoenen jodiumtabletten ingeslagen voor het geval er iets misgaat met de kerncentrale in Tihange. Dit voedt ook het onbehagen in Nederland verder over de veiligheid van die reactoren. In het Zui-Limburgse Eijsden worden de komende weken raamposters huis aan huis verspreid. In een interview met de Volkskrant vanmorgen laat emeritus hoogleraar en kernfysicus Wim Turkenburg weten dat Nederland zich ook beter moet voorbereiden voor een kernramp. Er is weliswaar niets aan de hand in Tihange en Doel, zo stelt Turkenburg, maar een ongeluk kan nooit uitgesloten worden. En dan is een evacuatie zone van 20 kilometer veel te weinig. Lees verder

Oud-minister Langman overleden

19720330-langman1 augustus, zo werd dit weekend bekend, overleed oud-VVD-minister Langman. Langman was minister van Economische Zaken begin jaren zeventig en gaf zijn naam aan de Kernenergienota uit 1972. Die Nota Langman was ongeveer de laatste met een enorme verwachte groei van kernenergie. Zo zouden er in het jaar 2000 35 grote kerncentrales met een totale capaciteit van 35 gigawatt (35.000 MW) in bedrijf moeten zijn. Die 35 GW was dan de helft van de totale capaciteit. Maar toen kwam de anti-kernenergiebeweging en in een paar jaar werden niet alleen vrijwel alle plannen voor kerncentrales van tafel geveegd, maar stond ook de ongelimiteerde groei van energiegebruik ter discussie. Met als resultaat dat er in het jaar 2000 geen 70 GW productiecapaciteit in bedrijf was, maar slechts 19 GW (inclusief Warmte kracht koppeling).
Lees de nota Langman op de site Kernenergie in Nederland.

Zvizdal: ontroerende voorstelling achterblijvers Tsjernobyl

tsjernobyl+30Het stuk is van een theatergroep (Berlin) en er is een tribune en ook een regisseur. Toch; een theaterstuk is Zvizdal niet. Het is een documentaire met theatrale effecten over een oud echtpaar in de Oekraïne dat na het ontploffen van de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 in de onveilige zone bleef wonen.
Door de ontploffing van de reactor nr 4 in Tsjernobyl in april 1986, neemt het leven van de mensen in en rond de stad Pripyat een drastische wending. De mensen van zo’n 90 steden en dorpen in een straal van 30 km rond de reactor worden geëvacueerd uit hun huizen om er niet meer weer te keren. Pétro en Nadia, een echtpaar geboren en getogen in Zvizdal, weigeren de evacuatie en een nieuw aangeboden huis. Ze verkiezen in hun oude dorp, in hun huis te blijven. Een spookdorp. Lees verder