Auteursarchief: Stichting Laka


Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka

Problemen met afvoer historisch afval ECN/NRG nog groter

pluggenloodsDe problemen met het historisch radioactieve afval in Petten zijn groter dan gedacht. Dit zegt D66-kamerlid Stientje van Veldhoven, die inzage heeft gehad in een geheim rapport van de commissie Turkenburg, in een uitzending van De Sportzomer op NPO Radio 1. De kern van de problemen in Petten is een speciale installatie, de zogenaamde 'VINISH-installatie', die de verschillende soorten kernafval moet scheiden. Dit apparaat werkt nog altijd slecht, waardoor de afvoer van het afval naar de Covra in Zeeland ernstig vertraagd wordt. Enkele weken geleden zei de minister van I&M, Schultz van Haegen, dat er weliswaar vertragingen zijn in het opruimen van het historisch radioactief afval, maar dat “het niet optimaal functioneren van deze installatie op dit moment niet op het kritieke tijdspad ligt”. Van Veldhoven zegt nu dat die vertragingen wel degelijk vielen binnen het ‘kritieke tijdspad’ en vraagt zich af of de minister de kamer wel naar behoren heeft ingelicht. Lees verder

Kernenergie verliest het van duurzaam

siteon0In de eerste helft van dit jaar is er wereldwijd nergens begonnen aan de bouw van een kerncentrale. Een dieptepunt (of hoogtepunt, natuurlijk). Kernenergie verliest in snel tempo terrein aan duurzame energie. Dat concludeert de nieuwe editie van het World Nuclear Industry Status Report 2016, geschreven door Schneider en Frogatt. De belangrijkste cijfers worden hieronder op een rijtje gezet. Het hele rapport is hier te lezen. Alle vorige edities zijn te vinden in de bibliotheek van Laka. Lees verder

Onderzoek: Belgisch fonds voor ontmanteling en opslag te klein

decommissionIn België ontstaat nu ook ophef over het bedrag dat gespaard wordt voor de ontmanteling van de zeven kerncentrales en de toekomstige opslag van kernafval. In dat potje zat naar verluid in 2014 ongeveer 7,4 miljard euro. Maar volgens Groen en Ecolo dreigt die hele spaarpot vele miljarden te klein uit te vallen. ‘Er gaapt een kloof van 5 miljard tussen het bedrag dat de regering voorziet en de werkelijke kosten’, zegt Groen-kamerlid Kristof Calvo. De groene partijen baseren zich op een studie die ze lieten uitvoeren door onderzoekster Estelle Cantillon en de Solvay Brussels School of Economics and Management. Lees verder

‘Zeeland moet niet te veel van Kamer verwachten’

kerncentrale BorsseleGisteren, woensdag, leek nog dat Zeeuwse Kamerleden optimistisch waren over mogelijke hulp van minister van Economische Zaken Kamp voor het noodlijdende Delta en de kerncentrale Borssele. VVD-Tweede Kamerlid André Bosman uit Middelburg laat op Omroep Zeeland weten dat minister Kamp er op de achtergrond druk mee bezig is Zeeland financieel tegemoet te komen. Maar vanmorgen in de regionale krant PZC klinkt een ander geluid. Daar waarschuwen de Zeeuwse Kamerleden voor te veel optimisme: er is niet veel van de Kamer te verwachten. Het kabinet laat ook weten, als reactie op het Rapport Balkenende weinig geld te hebben voor het door Balkenende noodzakelijk geachte ‘Zeelandfonds’. Het Rijk is voorlopig niet van zins daar de gevraagde 25 miljoen in te storten.
Toch geloven de Zeeuwse Kamerleden (naast Bosman de PvdA De Vries) dat het kabinet Delta wel te hulp zal schieten met de kerncentrale, maar pas als Zeeland met keiharde cijfers aantoont dat werkgelegenheid in het geding is. “Maar dat doe je aan de onderhandelingstafel, niet in de publiciteit, met een debat in de Kamer”, aldus Bosman in de PZC.

Covra: te weinig rendement? Dan meer risico bij beleggen

Genoeg geld voor eindberging?De Covra, de centrale organisatie voor radioactief afval, mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien. Dat is een belangrijk punt uit de brief van minister Dijsselbloem (Financien) over allerlei financiële aspecten van nucleaire installaties en afvalstromen.
Bizonder kan de oplossing die Dijsselbloem heeft bedacht voor de problemen bij de Covra wel genoemd worden. Die financiële problemen zijn er omdat het Waarborgfonds Eindberging (dat in 2120 gegroeid moet zijn tot ongeveer 2 miljard euro) te weinig rendement oplevert: lang niet de verwachte 4,3%. De Covra, als verantwoordelijke voor het fonds, moet de tekorten bijpassen, maar die liepen zo op de laatste jaren dat de financiële positie van de Covra zelf in de problemen kwam. Al vanaf vorig jaar was de minister in gesprek met de Covra om een oplossing te verzinnen. Lees verder

Eigenaren weigeren te betalen voor ontmanteling Dodewaard

afval-uitsnede-kleinNuon, Engie, E.On en EPZ, eigenaren van kerncentrale Dodewaard, weigeren te betalen voor de ontmanteling van hun kerncentrale. En de Covra mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien [lees bericht daarover]. Dat zijn twee belangrijke punten uit een brief van minister Dijsselbloem over allerlei financiële aspecten van kernenergie en kernafval. Verder zou onmiddellijke sluiting van de kerncentrale Borssele geen invloed hebben op het fonds Eindberging; EPZ heeft namelijk al afgedragen voor het afval wat naar verwachting tot 2033 nog wordt geproduceerd. Dijsselbloem: “Een vroegtijdige sluiting heeft dus geen invloed op betalingen voor dit afval van EPZ waar het eindberging betreft.Lees verder

Kamp over Splitsing ECN en NRG: kernenergie bedreigt duurzaam

ECN-NRG-logoVóór 1 oktober laat minister Kamp weten wat er precies moet gebeuren met ECN en NRG. Een in zijn opdracht gemaakt rapport van Berenschot concludeert dat de twee elkaars tegenpolen zijn: ECN duurzaam, NRG kernenergie. En dat kernenergie duurzaam dreigt mee te sleuren in de afgrond. Dat het slecht gaat met het Energiecentrum Nederland (ECN) is al langer bekend. In februari liet de directeur van ECN nog weten dat de verwevenheid met de nucleaire poot NRG afgestoten moet worden omdat anders een faillissement dreigt. Minister Kamp (EZ) laat in de brief aan de Kamer nog eens weten waar dat (volgens de directie van ECN) aan ligt: de kosten voor het opruimen van het historisch radioactief afval is veel duurder dan voorzien; de HFR heeft eind 2015 ongepland stilgelegen (zie ook hier), met als gevolg een lager dan verwacht resultaat voor NRG. Ten slotte kan NRG thans de kostprijs van de isotopenproductie niet voldoende doorrekenen in de verkoopprijs van medische radio-isotopen om full cost recovery te realiseren. Dat laatste betekend gewoon dat de productie met medische isotopen door reactoren flink gesubsidieerd blijft. Lees verder

Minister Schultz (I&M) gaat motie niet uitvoeren

parlementMinister van Infrastructuur en Milieu Schultz Van Haegen is niet van plan de motie uit te voeren die de Kamer heeft aangenomen en aan te dringen bij de Belgische overheid op sluiting van Doel-3 en Tihange-2. Tenminste, dat zou men op kunnen maken uit de brief op verzoek van de SP (de motie Smaling) met “met uitleg over de wijze waarop ik uitvoering zal geven aan de motie-Smaling en de motie Fokke/Vos inzake de stillegging van de Belgische kerncentrales”.
‘Zou men op kunnen maken’ want ze zegt het niet duidelijk. Ze legt nog weer eens haar standpunt uit: met de veiligheid van de kerncentrales is niets mis; die wordt in de gaten gehouden en onderzocht door de Belgische nucleaire toezichthouder FANC. Die moeten we geloven. Ze heeft regelmatig contact met de Belgische collega-minister en ook de zorgen van de Kamer overgebracht. Lees verder

Beantwoording vragen over historisch afval (en toch ook weer niet)

pluggenloodsMinister Schultz heeft de vragen beantwoord naar aanleiding van de media-berichten over ‘klokkenluiders en ophoping van kernafval’ in Petten. Een lange en interessante brief. Ze legt omstandig uit wat de problemen zijn, maar blijft tegelijkertijd op sommige punten opvallend oppervlakkig. Zo zegt ze bijvoorbeeld dat NRG “één a twee miljoen euro geïnvesteerd” heeft in het systeem om het afval te scheiden en de kosten voor vervangen van dat systeem onbekend zijn. Op de vraag waarom de Kamer niet eerder is ingelicht over de problemen en vertraging zegt de minister dat “het niet optimaal functioneren van deze installatie op dit moment niet op het kritieke tijdspad ligt.
Ook opvallend vaag is haar antwoord over de Covra. Lees verder

Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015

ongelukkenIn 2015 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties negentien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Het aantal ongewone gebeurtenissen in 2015 wijkt daarmee niet af van het jaargemiddelde uit de rapportages van de afgelopen vijf jaar, namelijk twintig. Drie gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele; zeven bij de HFR van NRG, zeven bij de overige installaties van NRG en twee bij Urenco. Dit blijkt uit de rapportage over ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015 van de ANVS. Daarnaast hebben twee ongewone gebeurtenissen plaatsgevonden bij het transport van radioactieve stoffen op het terrein van de nucleaire installaties van NRG. Tevens heeft zich in de kerncentrale Borssele een voorval voorgedaan waarbij een externe medewerker van een onderzoeksbedrijf een ongeplande stralingsdosis heeft opgelopen. Lees verder