Categoriearchief: Splijtstof

Subcategorieën: MOX (14), Uranium (16)

Nieuw gebouw Covra voor verarmd uranium

Dat het nieuwe gebouw voor de opslag van verarmd uranium (VOG-2) bij de Covra is geopend, kan niemand ontgaan zijn. Het gebouw is uitsluitend voor het afval van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo en zal over ongeveer 15-20 jaar al vol zijn. Hoewel Urenco nooit eigendom van het uranium is dat het verrijkt, is in verrijkingscontracten wel opgenomen dat het afval –verarmd uranium- eigendom van Urenco wordt. En in het geval van Urenco Almelo dus in Nederland opgeslagen moet worden. Lees verder

Russische brandstof voor HFR slaagt voor test

RosAtom logoLaag-verrijkt uranium brandstof geproduceerd door JSC Chemical Concentrates Plant (NCCP) in het Russische Novosibirsk heeft met succes de kwalificatie-testen voor gebruik in de Hoge Flux Reactor in Petten afgerond. (Laag-verrijkt is in dit geval toch nog steeds ongeveer 19,75%; voor ‘gewone’ reactoren is het ongeveer 4 á 5 %). NCCP is een dochteronderneming van het Russische nucleaire staatsbedrijf Rosatom. Tot nu toe kwam de HFR-brandstof uit de VS. Lees verder

Directe sluiting Borssele duur door boetes en contracten

kerncentrale BorsseleOnmiddellijke sluiting van kerncentrale Borssele is de meest dure oplossing. Dat kan 1 tot 1,3 miljard euro duurder uitvallen dan sluiting in 2033. Die hoge kosten komen vooral door hogere post-operationele kosten, boetes voor het ontbinden van lopende contracten en het afsluiten van nieuwe. Dat staat in de brief die de vier verantwoordelijke ministers naar de Kamer hebben gestuurd met daarin hun standpunt over de problemen bij Delta en mogelijke oplossingen. Het Rijk meent dat Delta twee winstgevende onderdelen kan verkopen, die dan ondergebracht worden in een nieuw nutsbedrijf. Met het geld van de verkoop verwacht men dat Delta haar liquiditeitsproblemen voor de kerncentrale op kan lossen. Het Rijk wil ‘meedenken’ en eventueel garant staan voor een bancaire lening voor dat nieuwe nutsbedrijf. Lees verder

Russische brandstof voor HFR. En de sancties?

PutinNRG heeft een contract afgesloten met een dochter van het Russische staatsbedrijf Rosatom voor de levering van laagverrijkt uranium brandstof van de hogeflux reactor in Petten. Het bedrijf Novosibirsk Chemical Concentrates Plant (NCCP) gaat die brandstofelementen voortaan leveren. Tot nu toe leverde de VS brandstof voor de HFR. Het is onduidelijk waarom NRG overstapt naar een Russische leverancier. Misschien vindt NRG dat de Amerikanen bijvoorbeeld te veel zeurden over proliferatie-gevaren van de hoogverrijkt uraniumtargets, die NRG nog steeds gebruikt voor de productie van de grondstof voor medische isotopen (maar die wel in de VS gekocht worden – zie de nieuwe vergunning hiervoor).
Maar wat dan met economische sancties tegen Rusland, die zelfs speciaal gaan over de energiesector?! En dan een contract tekenen met staatsbedrijf Rosatom? Het is dan ook een klap in het gezicht van de VS, die immers zeer uit zijn op economische sancties met Rusland en nu dus niet alleen een contract verliezen, maar juist ook nog aan datzelfde Rusland. Overigens is het contract voor Rosatom heel belangrijk (nog afgezien van de situatie dat op dit moment met de Russische economie in de kreukels –elk contract belangrijk is): het is namelijk het eerste contract voor de levering van laagverrijkt uranium brandstof voor een niet-Russische onderzoeksreactor. Dus belangrijk om door te dringen op de Europese markt.

Ook uranium in onderzoek naar gezondheidsproblemen Defensiepersoneel

Nog meer uranium: Defensie gaat verarmd uranium (en asbest) uitdrukkelijk meenemen in haar onderzoek naar de gezondheidsproblemen bij werknemers van NAVO-depots. Daarmee is het onderzoek naar de verfsoort Carc met de kankerverwekkende stof chroom-6 verder uitgebreid.
Van de 60 personeelsleden van de bewaking bij het NAVO-depot in Coevorden lijdt meer dan de helft aan kanker of is inmiddels overleden, meld RTV-Oost.

Uranium werd en wordt gebruikt onder andere gebruikt als bepantsering bij tanks.
Lees hier meer over het gebruik van verarmd uranium (civiel en militair) en de mogelijke gezondheidsproblemen.

Nog uranium door minder kerncentrales

Er is nog uranium voor de komende tientallen jaren. De reden hiervoor is simpel: er zijn veel minder kerncentrales in bedrijf dan in het verleden verwacht werd.
Het Nucleaire Energie Agentschap (NEA) te Parijs heeft op 12 september het rapport “Uranium 2014: Resources, Production and Demand” uitgebracht. Dit rapport staat ook wel bekend als “Red Book” en verschijnt om de drie jaar. Lees verder

Opwerken, plutonium, MOX, proliferatie en de NSS

Dinsdagmiddag arriveerde er weer een transport (met 28 containers) bij de Covra in Vlissingen-Oost, met hoogradioactief afval uit de franse opwerkingsfabriek in La Hague. Het kernsplijtingsafval, afkomstig uit de kerncentrale Borssele, wordt daar in de HABOG opgeslagen. Er loopt een vergunningsprocedure om de HABOG uit te breiden in verband met het langer open houden van de kerncentrale Borssele.
Bij opwerken wordt o.a. plutonium uit de brandstof gehaald. Dat is de de stof waar op de Nuclear Security Summit afgelopen maart in Den Haag afgesproken werd om het zoveel mogelijk te beperken. Dat is dus het tegenovergestelde van het scheiden wat bij opwerking gebeurt. In het slotcommuniqué van de NSS staat letterlijk: "We encourage states to minimize their stocks of HEU and to keep their stockpile of separated plutonium to the minimum  level". Nederland heeft een verdrag goedgekeurd dat opwerking (en dus het scheiden van plutonium -dat in kernwapens gebruikt kan worden) tot het midden van deze eeuw mogelijk maakt. Lees verder

Nederland en non-proliferatie: plutonium

Het schijnt dat Nederland tijdens de NSS ook aandacht gaat vragen voor  het terugdringen van plutonium. Dat soort zinnen moet je dan altijd  even laten bezinken en nog een keer lezen. Nederland wil plutonium terugdringen. Nederland? Hetzelfde Nederland dat al 40 jaar kernbrandstof laat opwerken waarvan het doel is om  plutonium uit de brandstof te halen? Is dat hetzelfde Nederland dat nog niet lang  geleden een verdrag heeft gesloten met Frankrijk om het scheiden van plutonium ook in de toekomst (tot 2050) mogelijk te maken? Hetzelfde Nederland dat ook al die tijd zegt in Nederland geen plutonium te  willen opslaan en het daarom heel lang weggegeven heeft aan landen die  het wel wilden (voor een deel kernwapenstaten). Hetzelfde Nederland  dat de brandstof van de onderzoeksreactoren in de VS in militaire fabrieken liet/laat opwerken waarbij het plutonium in de militaire cyclus verdween? Hetzelfde Nederland dat een 40 jaar oude kerncentrale toestemming geeft om plutonium te gebruiken als brandstof en daarmee de proliferatie gevaren enorm vergroot onder andere omdat plutonium op  veel meer plekken "beschikbaar" komt?
Dat Nederland wil tijdens de NSS pleiten voor terugdringing van plutonium?
In Noord-Korea waarschijnlijk... Lees verder

Productie MOX voor Borssele begonnen

Het Franse bedrijf Areva is begonnen met de productie van MOX-brandstof voor kerncentrale Borssele in haar MELOX-fabriek in Marcoule, Frankrijk.
MOX (Mixed Oxide) brandstof is een mix van uranium en plutonium. Slechts zes landen in de wereld hebben of hadden een MOX-programma (Nederland is het 7de) en het blijft vreemd dat een zo oude reactor toestemming heeft voor gebruik van MOX. Doordat plutonium een aantal kernfysische eigenschappen heeft die anders zijn dan uranium-235, worden de veiligheidsmarges door de inzet van MOX kleiner. Door de inzet van MOX neemt de stralingsbelasting van werknemers toe, nemen de tritiumlozingen toe, nemen de proliferatiegevaren toe, etc. en zo verder.
In juni 2011 kreeg KCB de vergunning hiervoor en op 13 februari 2013 veegt de Raad van State het beroep van Greenpeace tegen de vergunning van tafel: “mox-splijtstof levert slechts een onbeduidende verhoging van de veiligheids- en gezondheidsrisico´s op”.
Borssele is van plan om volgend jaar 8 assemblies (een bundel splijtstofstaven) en dan elk jaar 12 assemblies in de reactor te laden.

EPZ mag MOX-gaan gebruiken in Borssele

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over beroep tegen een op 24 juni 2011 verleende vergunning aan EPZ voor 'brandstofdiversificatie': hoofdzakelijk de inzet van splijtstof met plutonium (Mengoxide, MOX). Beroep tegen die vergunning was aangespannen door o.a. Greenpeace en Zeeuwse Milieufederatie en de Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd: De belangrijkste bezwaren (het gebruik van plutonium in brandstof verhoogd veiligheids- en stralingsrisico's) worden niet door het hoogste bestuurlijk rechtscollege gedeeld: "mox-splijtstof levert slechts een onbeduidende verhoging van de veiligheids- en gezondheidsrisico´s op". In elk geval valt, volgens RvS, het gebruik van MOX binnen alle landelijke en internationale milieu- en veiligheidsnormen. Ook het argument dat meer onderzoek nodig is naar de risico's bij het gebruik van MOX in verband met een rampenplan en evacuatiezones naar aanleiding van de kernramp in Fukushima, werd door RvS verworpen. EPZ denkt bij de splijtstofwisseling in 2014 voor het eerst MOX te gaan gebruiken.