Het IPCC en kernenergie

Het Intergovernmental Panel on Climate Change, kortweg IPCC, bestaat uit een grote groep wetenschappers, die elke 5 á 6 jaar een invloedrijk rapport uitbrengen. In die zogenaamde Assessment wordt de stand van zaken rond klimaatverandering beschreven en worden er beleidsopties aan regeringen aangeboden. In de verschillende rapporten die het IPCC in de afgelopen jaren heeft uitgebracht is veel aandacht besteed aan de rol die hernieuwbare energie kan spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Ten onrechte wordt aan het IPCC een pro-kernenergie-standpunt toebedacht. >> Lees verder bij WISE

Zeeuwse organisaties: verklaar nieuwe kerncentrales controversieel

Zeeuwse organisaties pleiten er bij de Tweede Kamer voor om elke uitbreiding van kernenergie controversieel te verklaren. De voorbereidende werkzaamheden moeten worden opgeschort en de begrotingsgelden moeten worden bevroren. Het ministerie van Financiën heeft de gereserveerde € 5 miljard voor kernenergie ook opgenomen in de Ombuigingslijst 2023, onder de constatering dat kernenergie niet van invloed is op het behalen van de klimaatdoelen, omdat er voldoende duurzame bronnen voorhanden zijn. Op 5 september is de commissievergadering waar controversieel verklaren wordt besproken. Vaak is een aanzienlijke minderheid genoeg om een onderwerp controversieel te verklaren. Lees verder

Ambtenaren: 5 miljard bezuinigen op kernenergie zonder gevolgen klimaatbeleid mogelijk

Het ministerie van Financiën heeft een ‘Ombuigingslijst’ gepubliceerd met daarin mogelijkheden om de uitgaven van de Staat te verlagen en de gevolgen van die maatregelen. De lijst gaat over alle beleidsterreinen, dus ook over energie- en klimaatbeleid en het Klimaatfonds. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat de mogelijkheid om de € 5 miljard voor kernenergie te schrappen ook als bezuinigingsmogelijkheid langskomt, maar wel wat de ambtenaren als de gevolgen daarvan zien. Volgens het beleidsdocument heeft het schrappen van die € 5 miljard namelijk “geen directe invloed op het behalen van klimaatdoelstellingen, omdat er alternatieve (duurzame) energiebronnen voorhanden zijn. Een toekomstige energiemix zonder kernenergie is mogelijk.Lees verder

De angstreactor – Gratis e-book over kweekreactor Kalkar

In 2006 verscheen De angstreactor. Kalkar, kroniek van een eeuwige belofte, een boek over een nieuw soort kernreactor die door West-Duitsland, België en Nederland gebouwd zou gaan worden en die haar eigen kernsplijtstof zou gaan 'kweken': de kweekreactor. Het boek is geschreven door onderzoeksjournalist Kees van den Bosch. Hij interviewde betrokkenen en kreeg de beschikking over geheime nota's en documenten, met als resultaat een spannend boek waarin veel actuele thema's aan de orde komen. Van den Bosch werd voor de Angstreactor in 2007 genomineerd voor De Loep, de Belgisch-Nederlandse prijs voor onderzoeksjournalistiek.
De Angstreactor is nu gratis verkrijgbaar via de site van Laka.
Lees verder en download het boek.

Bouwt Pallas een Kernwasser Wunderland in de duinen van Petten?

Op RTV Noord Holland een merkwaardig item over de bouw Pallas, de gedroomde opvolger van de HFR-kernreactor in de Pettense Duinen. Want alhoewel er in het voorjaar al een kernenergiewetvergunning van de ANVS kwam, moet de Tweede Kamer nog altijd instemmen met de financiering van 1,3 miljard uit de besparing op Vitamine-D. Daarnaast ontbreekt er nog altijd 330 miljoen, nu het Groeifonds weinig heil ziet in de businesscase van Pallas. Kuipers, de - nu demissionair - minister van VWZ, had begin dit jaar 129 miljoen beschikbaar gesteld 'om, zonder onomkeerbare stappen, het investeringstraject te starten zodat de voorbereidingen voor de bouw voortgezet kunnen worden': 'Een gat zo groot als een half voetbalveld en dat dertig meter diep', volgens RTV NH. Lees verder

Het kabinet is gevallen, de*beweging staat op

De klimaatcrisis, woningnood, extreme armoede en ongelijkheid, een afgebroken publieke sector, racisme, discriminatie en vreemdelingenhaat; Nederland wordt geraakt door een clusterfuck aan door de politiek veroorzaakte crises. De politiek gaat deze crises niet uit zichzelf oplossen. Daarom maken we als sociale bewegingen richting de Tweede Kamerverkiezingen en daarna een krachtige vuist, en zetten we in solidariteit druk op het realiseren van een gedeelde visie voor Nederland. Het kabinet is gevallen, de*beweging staat op. Samen staan we sterker. Als sociale bewegingen slaan we de handen ineen om eindelijk broodnodige verandering te forceren.
de*beweging is een initiatief van mensen uit alle hoeken van het land, die op verschillende vlakken strijden voor maatschappelijke verandering. Samen staan we op voor een democratische, eerlijke, gelijkwaardige en leefbare wereld. Ondertussen zijn zo’n vijftig organisaties – waaronder Laka – onderdeel van de*beweging.

Onderzoek EZK: Vooral klimaatontkenners steunen kernenergie

Jonge mannen die zich geen zorgen maken over klimaatverandering zijn de grootste voorstanders van kernenergie. Maar kernenergie blijft de minst aantrekkelijke optie in vergelijking met zon en wind, dat veel populairder is. Dit zijn een aantal resultaten van de Landelijke Energieraadpleging 2023 waarbij burgers de mogelijkheid kregen om hun voorkeuren te uiten “over een aantal keuzes die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan maken bij het Nationaal Plan Energiesysteem.” We schreven in februari al over de sturende vragen in de raadpleging. Sommige resultaten zijn dan misschien niet verrassend, maar wel duidelijk. Lees verder

NPE: Twee kerncentrales in Zeeland worden ná elkaar gebouwd

De planning dat er in 2035 in Borssele twee nieuwe kerncentrales in bedrijf komen, kan, zo lijkt het, nu al naar de prullenmand. In een bijlage van het gisteren gepubliceerde Nationaal Plan Energiesysteem, staat dat de eerste kerncentrale rond 2035 wordt verwacht en de tweede “uiterlijk 2040” gerealiseerd moet zijn. Dat betekent dat de twee nieuwe kerncentrales niet tegelijkertijd maar na elkaar gebouwd worden, en de belofte dat er in 2035 twee nieuwe kerncentrales in bedrijf zijn, nu al achterhaald is. Bouwen na elkaar betekent echter ook dat de overlast van de bouw voor de omgeving veel langer duurt. Lees verder

Pallasreactor krijgt geen miljoenen uit het Groeifonds

De Pallasreactor krijgt definitief geen geld uit het Nationaal Groeifonds. Dat heeft het Kabinet vanmiddag bekendgemaakt. Een logische beslissing gezien de criteria van het Groeifonds: We schreven er al eerder over. De beoordelingscommissie van het fonds beoordeelt de kwaliteit van het voorstel van Pallas matig, samenwerking en governance ook matig en het verdienvermogen ronduit onvoldoende. Het ministerie van VWS geeft in een eerste reactie aan op zoek te gaan naar andere financieringsmogelijkheden. Nadat private financiering eerder mislukte, besloot het Rijk zelf 1,4 miljard in Pallas te stoppen, maar komt nog steeds 330 miljoen te kort om de omstreden kernreactor echt te gaan bouwen. Lees verder

‘Financiële prikkels’ noodzakelijk voor onderzoek naar bouw kerncentrales

Drie ‘technologieleveranciers’ worden door de Nederlandse overheid betaald om voorlopig onderzoek te doen naar hun mogelijkheden om in Borssele nieuwe kerncentrales te bouwen. Het Franse EDF, het Amerikaanse Westinghouse en het Koreaanse KHNP gaan een ‘technische haalbaarheidsstudie’ doen waarin onderzocht wordt of hun ontwerpen geschikt zijn “voor de beoogde locatie in Borssele en passen binnen de Nederlandse regelgeving”. Zelfs dat – een normaal ondernemingsrisico – moet gefinancierd worden door de overheid, net als, je gelooft het niet, het onderzoek van EPZ of de kerncentrale in Borssele langer open kan blijven. Werkelijk álles aan kernenergie kost geld en moet door de overheid gefinancierd worden. Het wordt steeds duidelijker dat dit dan ook geen rationale beslissing is, maar een ideologische. Lees verder